Aktiviteter

Generalforsamling 2023

Vi glæder os til at se jer til Sind og Fødsels generalforsamling den 5. marts fra kl. 14-17 i Sundhedshuset, Grønningen 9, Viby Sj. Det bliver en spændende eftermiddag, og vi glæder os til at fortælle om foreningens første år og til at lægge planer for det næste sammen med jer. 

Alle er velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer er stemmeberettigede og valgbare. Er du ikke allerede medlem, kan du melde dig ind på https://sindogfoedsel.dk/bliv-medlem/

Vi sørger for et let traktement til de fremmødte, og derfor vil vi bede dig om at overføre 30 kr. gennem MobilePay til Box 7245BM hvis du deltager og gerne vil have en bid med. Drikkevarer kan købes i Sundhedshuset.

Hvis du vil se årsregnskabet for 2022, budgettet for 2023 samt årsberetningen for 2022, så skriv til kontakt@sindogfoedsel.dk så sender vi det til dig. 

Bestyrelsen i Sind og Fødsel 

Opdateret dagsorden for generalforsamlingen den 5/3:

 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere   
 • Forpersonens årsberetning   
 • Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet   
 • Valg af revisor i lige år   
 • Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag) 
 • Godkendelse af mål og aktiviteter   
 • Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år   
 • Fastsættelse af kontingent for næste år   
 • Valg til bestyrelsen  (1 plads er ledig i bestyrelsen)  
 • Valg af 2 suppleanter  (1 plads er ledig som suppleant) 
 • Eventuelt  

På denne side kan du læse om foreningens aktiviteter.

Det er blandt andet her, du kan se, hvor og hvornår der afholdes netværkscafé i et område tæt på dig.

Hvis du vil melde dig til at afholde en netværkscafé i dit område, kan du tilmelde dig her.

Hvis du vil deltage i en netværkscafé, kan du tilmelde dig her.