Aktiviteter

Generalforsamling 2024

Så gik vores andet år i Sind og Fødsel. Vi har udrettet meget, og vi har endnu mere på tegnebrættet. 

Den 3. marts 2024 fra 10-15 inviterer bestyrelsen i Sind og Fødsel derfor alle medlemmer og alle andre interesserede til generalforsamling på Frederiksberg. Vi holder dagen i KU.BE – Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg C, vi har lokalet ”KU.BE Lab”.

Alle er velkomne til generalforsamlingen, men kun medlemmer er stemmeberettigede og valgbare. Er du ikke allerede medlem, kan du melde dig ind på https://sindogfoedsel.dk/bliv-medlem/

Har du et forslag som du gerne vil have på dagsordenen, så kontakt os på e-mail kontakt@sindogfoedsel.dk inden den 18. februar, 14 dage før generalforsamlingen. Ønsker du at se vores bilag til generalforsamlingen så send os en mail.

Kender du nogen der kunne være interesserede i at deltage og høre mere om vores forening, så send endelig invitationen videre. Vi håber på at se så mange som muligt.

Husk at tilmelde dig på: kontakt@sindogfoedsel.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere

2. Forpersonens årsberetning

3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabet

4. Valg af revisor i lige år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Godkendelse af mål og aktiviteter

7. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

8. Fastsættelse af kontingent for næste år

9. Valg til bestyrelsen

10. Valg af 2 suppleanter

11. Eventuelt

På dagen har vi også to indslag som er en forsmag på vores kommende netværkscaféer hvor vi vil invitere forskere, eksperter, kunstnere og personligheder til at tale om efterfødselsreaktioner.

Vi starter dagen med et oplæg fra jordemoder, forfatter og psykoterapeut Jeanette Øbro som vil tale om emotionsfokuseret terapi ift. efterfødselsreaktioner.

Vi slutter dagen med lækker yoga med vores suppleant Christina Solander. Så tag gerne en yogamåtte med og måske noget blødt tøj.

Vi glæder os til at se jer alle til en dag med fokus på efterfødselsreaktioner og alle de muligheder vi har for at skabe større forståelse og åbenhed omkring problemstillingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Sind og Fødsel

Tidsplan:

10.00-10.15 Ankomst

10.15-11.00 Oplæg ved Jeanette Øbro

11.15-12.00 Generalforsamling, del 1

12.00-13.00 Frokost (egenbetaling i café) og netværk

13.00-14.00 Generalforsamling, del 2

14.15-14.40 Yoga 14.40-14.50 Farvel og tak for denne gang.


På denne side kan du læse om foreningens aktiviteter.

Det er blandt andet her, du kan se, hvor og hvornår der afholdes netværkscafé i et område tæt på dig.

Hvis du vil melde dig til at afholde en netværkscafé i dit område, kan du tilmelde dig her.

Hvis du vil deltage i en netværkscafé, kan du tilmelde dig her.