PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (engelsk: posttraumatic stress disorder, PTSD) er en psykisk lidelse, som kan opstå inden for 6 måneder efter, man er blevet udsat for et traume af alvorlig karakter, såsom overfald, trafikuheld, at føle sig truet på livet, blive udsat for seksuelt overgreb.

Symptomerne kan bestå i at være konstant på vagt, opleve flashbacks, hvor man genoplever traumet, mange mareridt og undgåelsesadfærd ift. situationer, der kan minde om en om traumet.

Undersøgelser har vist, at risikoen for PTSD efter fødslen øges hos mødre, som i forvejen har psykisk lidelse, har oplevet en traumatisk fødsel eller komplikationer med barnet[1].

15-18% af disse mødre udvikler PTSD. PTSD ses dog også hos 3,3% af gravide[2], som forinden har været udsat for andre traumer. Man ved endnu ikke nok om PTSD’s betydning for barnets udvikling, men der forskes i, om det kan have betydning for barnets vækst og forholdet mellem mor og barn.

Nina Friis Bak, hoveduddannelseslæge i voksenpsykiatri


[1] Grekin and O’Hara 2014, Horsch and Fletcher 2013, Yildiz and Philips 2017.

[2] Yildiz PD, Ayers S, Phillips L. The prevalence of posttraumatic stress disorder in pregnancy and after birth: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2017 Jan 15;208:634-645. doi: 10.1016/j.jad.2016.10.009. Epub 2016 Oct 27. PMID: 27865585.