Psykose

Fødselspsykose er langt mere sjælden end fødselsdepression, den rammer 1-2 ud af 1000 mødre årligt. Typisk vil symptomerne opstå dage til uger efter fødslen og kan komme meget pludseligt, men en psykose kan også opstå på andre tidspunkter i livet.

Er man psykotisk, har man en ændret virkelighedsopfattelse, men kan ikke altid selv se det. Man kan fx være overbevist om, at man bliver forfulgt, at nogen vil skade barnet, eller at man hører stemmer eller ser syner. I sjældne tilfælde opstår psykosen som forværring af en svær depression.

Fødselspsykose vil stort set altid kræve indlæggelse.

Læs mere på: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/andre-sindslidelser/foedselspsykose/

Nina Friis Bak, hoveduddannelseslæge i voksenpsykiatri