Fædre og fødselsdepression

Der er 8-10 % fædre, der årligt får en fødselsdepression. Nogle opdages via screening ved sundhedsplejen. Men der mangler hjælp, og fædrene har hidtil ikke været så gode til at søge hjælp, bl.a. fordi de har det for skidt, og fordi de ofte ikke ved, hvad det er, der sker med dem, når de pludselig får de stærke reaktioner, som en fødselsdepression kan bestå af:

  • at blive dybt ulykkelig
  • få angst
  • at fortryde, man har fået barn
  • føle afmagt
  • få trang til at trække sig væk fra familien: ”Hvis bare jeg kunne være i fred …”
  • blive meget vredladen og irritabel især på sine nærmeste
  • føle trang til at stikke af fra det hele

Derfor er vigtigt, at vordende fædre og fædre også screenes for fødselsdepression. Desuden kan brugsbogen ”Forældre sammen” være et godt redskab til at opdage og måske forebygge fødselsdepression ved at forældrene allerede under graviditeten bearbejder de problemstillinger, som fædre og mødre med fødselsdepressioner tumler med.

Svend Aage Madsen, psykolog, ph.d. og klinisk specialist