Depression

En fødselsdepression er mere alvorlig end en belastningsreaktion og viser sig inden for de første 6 måneder, efter barnet er født. 1 ud af 10 mødre vil statistisk set blive ramt af en fødselsdepression, for fædrene er tallet 1 ud af 20.

Kernesymptomerne er tristhed, nedsat energi og mindre lyst til eller glæde ved de ting, der plejer at gøre en glad. Det er altså de samme symptomer som ved almindelig depression, men de opstår i forlængelse af en fødsel.

Mild fødselsdepression behandles med aflastning og samtaleterapi, mens de sværere former behandles med antidepressiv medicin.

Læs mere på https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/graviditet/sygdomme-og-komplikationer/foedsel/foedselsdepression/

Nina Friis Bak, hoveduddannelseslæge i voksenpsykiatri