Værdier og visioner

Den almennyttige landsforening, Sind og Fødsel, har til formål at øge viden om og forståelse for psykiske reaktioner i forbindelse med familiestiftelse, graviditet, fødsel, barsel og forældreskab.

Vi ønsker at:

  • Nedbryde tabuer

Psykiske reaktioner på forældreskab er stadigvæk omgærdet af tabu. Det er et emne, der kan være svært at tage op i mødregruppen eller i andre sociale sammenhænge. Med vores forening ønsker vi at skabe et forum, hvor man kan stå ærligt frem med sin historie, og hvor andre kan finde spejling i de historier, der bliver fortalt.

  • Danne netværk 

En vigtig værdi for os er fællesskabet. Vi ønsker at skabe et mødested, både digitalt og i den virkelige verden, hvor vi kan møde hinanden og hjælpe hinanden igennem det, der er svært. Ved at starte netværkscaféer over hele landet vil vi gerne starte en samtale, hvor alle, der har været ramt af psykiske reaktioner på forældreskab, kan være med og finde støtte hos andre. 

  • Formidle viden

Med vores hjemmeside ønsker vi at formidle aktuel forskning og relevante fortællinger om psykiske reaktioner på forældreskab, både som blogs, podcasts og artikler. Vores hjemmeside skal være en vidensbank, hvor man kan finde information, der kan bruges, der hvor man er i livet.  

  • Guide og støtte 

På længere sigt vil vi gerne etablere en mentorordning, hvor personer, der har det svært i forældreskabet, kan få en mentor, fx i forbindelse med indlæggelse i psykiatrien eller efterfølgende. 

  • Skabe forandring 

Vi ønsker at skabe politisk forandring, så samfundet bliver bedre til at rumme personer, der rammes af psykiske reaktioner på forældreskab. Det gælder både i psykiatrien og ift. barselsforløbet. Vi ønsker at gå i dialog med sundhedsprofessionelle og med politikerne.