Det offentlige system

I Danmark har alle, der akut bliver syge, ret til gratis behandling hos en læge eller på et sygehus, både når det drejer sig om fysisk og psykisk sygdom.

I det offentlige sundhedssystem vil du møde autoriserede behandlere, det betyder, at dine behandlere med garanti har den fornødne uddannelse og kompetencer til at virke som fx læger, jordemødre, sygeplejersker, m.m. Autoriseringen sikrer en høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

Alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må fortælle om dig og din sygdom til andre. Du bestemmer også, hvem der må få noget at vide om dit helbred. Derfor skal du give lov, før forskellige oplysninger må gives videre. Tavshedspligten betyder, at du trygt kan fortælle din historie og sygdom til din læge, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder, m.fl.

Hvis du skal undersøges eller behandles på sygehuset, skal du have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller lægevagten. Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark.

Behandlingstilbuddene i det offentlige reguleres af Sundhedsstyrelsen (SST), som er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af Sundhedsministeriet.

Her kan du læse om offentlige behandlere og behandlingstilbud, der kan hjælpe dig, hvis du eller en, du kender, bliver ramt af en efterfødselsreaktion.

Klik på titlerne forneden og læs mere.

Jordemoder

Sundhedsplejerske

Egen læge

Psykolog

Socialrådgiver

Psykiatrien

Psykiater