Private tilbud

Der findes mange former for private tilbud, som ligger uden for det offentlige sundhedssystem. Fælles for disse tilbud er, at behandlingen kræver egenbetaling. Der gives tilskud fra det offentlige til behandling med ydernummer som fx psykolog.

Private tilbud dækker over en bred vifte af behandlere fra ikke-autoriserede sundhedspersoner til autoriserede sundhedsbehandlere som fx psykologer, fysioterapeuter, m.fl. Det er vigtigt, at du undersøger de private tilbud grundigt, da der kan være stor forskel på den behandling, du får. Vælg en behandlingsform, der passer godt til dig og dine behov.

Terapeuter

Alternativ behandling