Egen læge

Den praktiserende læge er din indgang til det offentlige sundhedsvæsen med alle dets tilbud. Den praktiserende læge kender til forskellige reaktioner ifm. med familiedannelse, men dybden af viden kan være forskellig fra læge til læge. Derfor vil nogle læger være trygge ved at varetage medicinsk og terapeutisk behandling af en mild eller moderat fødselsreaktion, hvor andre læger hellere vil viderehenvise til psykolog eller psykiater med det samme.

Lægen vil starte med at vurdere din situation ud fra din egen fremstilling og forsøge at afgrænse, hvad problemstillingen skyldes. Derefter vil der muligvis være et spørgeskema eller andet, der skal udfyldes for at finde ud af, hvor alvorlige dine symptomer er.

Det er meget vigtigt at være ærlig i samtalen med lægen, så han/hun kan vurdere, om det drejer sig om en psykiatrisk problemstilling eller en mindre alvorlig reaktion. Til sidst vil lægen lægge en plan i samråd med dig, og I kan diskutere behandlingsmuligheder og andre tiltag.

Tatyana Fedorova, læge og ph.d.-studerende