Familieterapeut

Familieterapi er et behandlingstilbud, der retter sig mod hele familien. Familieterapi kan være et redskab til at se familiens ressourcer. Typisk har man samtaler med hele familien, parsamtaler og individuelle samtaler for at tilgodese alles tanker og følelser.

Tilgangen til familieterapi er forskellig fra terapeut til terapeut, da familieterapeuter kan have flere slags uddannelsesmæssig baggrund. 

Et eksempel på en strategi er den løsningsfokuserede tilgang, som også kaldes LØFT. LØFT er en korttidsterapi, der er ved at komme frem i Danmark. I stedet for at lede efter problemerne og deres oprindelse har denne terapiform fokus på nuet og på, hvad der ønskes i fremtiden.

Kristina Hindsberg, familieterapeut