Hvad er en underretning?

En underretning opfattes ofte som et til tider skræmmende og negativt ladet fænomen, men formålet med underretningen er at give barnet og forældrene den optimale hjælp og støtte, de har behov for.

Det er kommunens opgave at undersøge, om du og din familie har behov for ekstra hjælp og/eller om der er observationer, der kan være et tegn på en bekymrende trivsel hos barnet. Borgere og fagpersoner har en underretningspligt, hvis man er bekymret for, om et barn mistrives. Derfor kan underretninger forekomme i mange tilfælde og ikke specielt hos familier, der er påvirket af en efterfødselsreaktion.

Når kommunen modtager en underretning, skal der inden for 24 timer vurderes, om der er behov for at igangsætte en handling. Her vil man som forældre blive informeret om underretningen og ligeledes blive involveret i processen. Underretninger kan komme fra fagpersoner, herunder læger, pædagoger eller sundhedsplejersker, men også fra almindelige borgere, som får indblik i bekymrende forhold omkring barnet. Det kunne f.eks. være familiemedlemmer, naboer eller venner. Underretninger kan indgives anonymt.

Det er vigtigt at huske på, at underretninger er til for at sikre, at familien får den optimale hjælp og støtte. En underretning er altså derfor ikke ensbetydende med, at dit barn bliver fjernet, eller at du bliver stemplet som en dårlig forælder, fordi det er i kommunes interesse at hjælpen bevirker, at familien igen kan klare sig selv.

Referencer:
Mødrehjælpen. (9/4-2021). Hvis kommunen har modtaget en underretning om dit barn. https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/underretninger-raadgivning/

Ankestyrelsen. (28/01- 2021). Underretninger om børn og unge. https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/underretninger

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)