Hvad er EPDS, og hvordan fortolkes svarene?

Edinburgh Postnatal Depression Score (EPDS) er et hyppigt anvendt redskab, som bruges til opsporing af en potentiel fødselsdepression.

EPDS er et spørgeskema, som består af 10 spørgsmål, hvor svarmulighederne er opdelt numerisk fra 0-3. Ved en samlet score på 11 eller derover for kvinder og en samlet score for mænd på 10 eller derover, vil der være grundlag for en videre undersøgelse hos egen læge. EPDS er også udviklet til at vise tegn på angstlidelser, og derfor er en høj EPDS ikke lig med en fødselsdepression. Af den grund kan der ikke stilles en diagnose udelukkende på baggrund af resultaterne af EPDS.

Ofte vil man blive tilbudt at besvare EPDS-spørgeskemaet i uge 27, 28 eller 32, alt efter hvilken kommune man befinder sig i, eller om man bliver screenet via regionen. Som regel vil man to måneder efter fødslen igen blive tilbudt at besvare EPDS-spørgeskemaet. Det varierer, hvordan de forskellige kommuner og regioner vælger at udføre EPDS-spørgeskemaet. Sommetider er det forældrene selv, der sidder og udfylder spørgeskemaet, mens det andre gange foregår over en dialog med lægen eller sundhedsplejersken.

Referencer

Lægehåndbogen. (29/03-2021). Edinburgh postnatal depressionscore. Sundhed.dk LINK

Rambøll Management Consulting. (2021). Kortlægning af eksisterende indsatser vedr. tidlig opsporing og behandling af fødselsdepressioner. [Rapport]. LINK

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)