Hvad er forskellen på babyblues og fødselsdepression?

Efter en fødsel kan der opstå forskellige reaktioner. Babyblues (også kaldet tudedagene) er en tilstand, som forekommer langt mere hyppigt end fødselsdepressioner, den rammer 50-80% af alle mødre.

Kvinder kan i dagene efter fødslen være mere følelsesmæssige ustabile og dermed have lettere til tårer som følge af ændringer i hormonbalancen efter fødslen. I den forbindelse kan mange kvinder opleve en overvældende følelse af tristhed perioden lige efter fødslen. Babyblues er en almindelig reaktion på det at blive forælder, og vil som regel gå over efter nogle dage til en uges tid, og reaktionen er ikke behandlingskrævende.

En fødselsdepression forekommer hos op mod 11% af alle fødende kvinder og omtrent 7-8% af fædre. Fødselsdepressionen kan opstå kort efter, eller helt op til et år efter fødslen. Symptomerne er de samme som ved en egentlig depression, herunder manglende glæde, træthed, nedtrykthed, søvnløshed. Der kan være forskel på sværhedsgraden af symptomerne, men der er altid grund til at søge hjælp hos sundhedsplejersken eller egen læge, hvis man oplever milde såvel som svære symptomer.

Referencer:

Malmos, T. (29/12 – 2022). Hvad er en fødselsdepression? Psykologer i Danmark. https://psykologeridanmark.dk/2017/06/har-jeg-foedselsdepression/

Sundhedsstyrelsen. (2023). Fakta om fødselsdepression. [Faktaark].

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Foedselsdepression/INFOARK_FOEDSELSDEPRESSION.ashx

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)