Hvad vil det sige at være sygemeldt fra barsel, hvilke støtteforanstaltninger har jeg, og kan min partner i så fald overtage min barsel?

Under ens barsel kan det ske, at man bliver ramt af sygdom. Bliver moren så syg, at hun ikke har mulighed for at tage vare på barnet inden for de første 10 uger efter fødslen, er det muligt, at den anden forælder overtager den resterende barselsorlov, så moren har bedre forudsætninger for at komme sig. Det er dog lægen, der løbende skal vurdere og dokumentere, om man er i stand til at kunne varetage pasningen af barnet.

Desuden er det en betingelse, at begge forældre opfylder kravene til barselsdagpenge. Barselsdagpenge er en ydelse fra det offentlige, som sikrer at de nybagte forældre kan holde deres barselsorlov, uden at de står uden indtægt. Forudsætningerne for at have ret til barselsdagpenge er, at man skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse. Bliver man syg efter de første 10 uger, kan man efter aftale med arbejdsgiver udskyde orloven og gå over til løn under sygdomsforløbet. Er man i tvivl om sine rettigheder, kan man altid henvende sig til en socialrådgiver, HR-afdelingen på arbejdet eller Udbetaling Danmark for mere info og hjælp.

Hvis du har født dit barn før d. 2. august 2022, gælder der nogle andre regler for dig. Du kan læse mere om dem på dette link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/Barsel-loenmodtagere

Hvis du er studerende og modtager SU

Hvis du under din uddannelse modtager SU, kan du ikke modtage barselsdagpenge, men kan i stedet søge om fødsels-støtte. Selvom du måske ikke har ret til barselsdagpenge, er det stadig muligt at overdrage noget af barselsorloven til den anden forælder, hvis dette gavner jeres familie- og arbejdsliv. Den anden forælder (far eller medmor) skal dog leve op til betingelserne for barselsdagpenge. Den anden forælderpart vil af den overdragede barselsorlov kunne modtage barselsdagpenge. Som mor har du som udgangspunkt 14 ugers orlov efter fødslen, mens den anden forælderpart som udgangspunkt har 22 ugers orlov.

Hvis du har født dit barn før d. 2. august 2022, gælder der nogle andre regler for dig. Du kan læse mere om dem på dette link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-studerende-job- nyuddannede/Barsel-studerende-job-nyuddannede

Referencer:

Borger.dk (u.å). Barselsdagpenge for lønmodtagere – barn født d. 2. august 2022 eller senere. Lokaliseret d. 19/04-2023. https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-loenmodtagere/barsel- loenmodtagere-ny-orlovsmodel

Visma Dataløn. (u.å). Barselsdagpenge – hvad, hvornår og hvor meget? Lokaliseret d. 26/04-2023. https://www.dataloen.dk/loen/ordbog/barselsdagpenge/

Borger.dk (u.å). Hvis du ikke har ret til barselsdagpenge. Lokaliseret d. 27-04-2023. https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/andet-paa-barsel

Borger.dk (u.å). Barselsregler for studerende og nyuddannede – barn født d. 2 august 2022 eller senere. Lokaliseret d. 23/05-2023. https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-studerende-job- nyuddannede/barsel-studerende-job-nyuddannede-ny-orlovsmodel

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. (u.å). Fødsels-støtte – du får barn under uddannelsen. Lokaliseret d. 23/05-2023. https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/foraeldre/foedsels-stoette-du- faar-barn-under-uddannelsen/

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)