Hvad vil det sige at være tilknyttet familieteamet / at være sårbar gravid?

Mange oplever graviditeten som en sårbar tid, bl.a. fordi kroppen og psyken forandrer sig, og de hormonelle forandringer kan påvirke humøret. Nogle gravide er underlagt en række omstændigheder, som gør, at man ved de fleste af landets fødesteder kan blive tilbudt ekstra støtte under graviditeten. Man vil typisk blive tilbudt ekstra støtte, hvis man f.eks. har haft en turbulent opvækst, selv har eller har haft en psykisk lidelse, eller hvis man tidligere har haft en vanskelig graviditet.

Tilbuddet tilbydes for at sikre, at man som forældre kan komme bedst muligt gennem en svær tid og få mere overskud til og glæde ved barnet, der er på vej. Langt de fleste bliver henvist til forløbet gennem deres jordemoder eller gennem et forløb ved egen læge. Sommetider kan man blive henvist til et forløb for sårbare gravide, hvis ens partner har psykiske udfordringer. Oplever man undervejs i sin graviditet, at overskuddet er dalende, eller at man på anden vis ændrer adfærd i en negativ retning, er det vigtigt selv at opsøge læge for at blive undersøgt.

Tilbuddet til sårbare gravide bliver som udgangspunkt tilpasset ens behov, men typisk vil tilbuddet f.eks. være psykologsamtaler, ekstra tid ved jordemoderbesøg eller samtaler med socialrådgiver eller fødselslæge.

Referencer:

Mødrehjælpen, Mogensdottir, H., & Cosnett, G. (u.å). Sårbar gravid – et tilbud om ekstra støtte. Lokaliseret d. 18/04 2023 https://engodstart.dk/saarbar-gravid-et-tilbud-om-ekstra-stoette/#hvad-kendetegner-en-saarbar- gravid

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)