Hvilke tegn på efterfødselsreaktioner skal du/I være opmærksomme på, og hvorfor?

Efterfødselsreaktioner kan vise sig på forskellige måder med forskellige symptomer.

En fødselsdepression vil som udgangspunkt give de samme symptomer som andre former for depression. De hyppigste symptomer er: nedtrykthed, mangel på glæde, nedsat interesse og øget træthed og mangel på energi. Disse symptomer kan være efterfulgt af indre uro, angst, skyldfølelse, selvbebrejdelse og søvnløshed. Det er forskelligt, hvilke symptomer der optræder, når en fødselsdepression begynder, og det kan være svært at skelne mellem symptomer på depression og generelle oplevelser blandt forældre (inkl. træthed og manglende energi).

Efterfødselsreaktioner kan derudover vise sig på andre måder end ved en fødselsdepression. Symptomer som tvangstanker, overvældende bekymringer, uforklarlig angst eller uro, søvnløshed, usædvanlige tankemønstre eller et ualmindeligt højt energiniveau kan indikere, at du udviser tegn på en efterfødselsreaktion. Det ville her være en god idé at opsøge egen læge eller sundhedsplejerske, hvis du er i tvivl om dine følelser eller eventuelle symptomer.

Det er vigtigt, at man hurtigt opsøger hjælp og får symptomerne vurderet af en fagperson, uanset om man selv oplever symptomerne, eller om ens partner gør. Det er vigtigt, fordi en efterfødselsreaktion på længere sigt kan påvirke familiedynamikken og dermed påvirke forholdet mellem barn og forælder.

Efterfødselsreaktionen kan føre til manglende overskud, og derfor kan det være svært at opsøge hjælp. I sådanne situationer er det godt at få ekstra støtte og hjælp fra familie og venner til at få bestilt tid hos læge og komme afsted til den aftalte tid. Hvis du kan, er det derudover en god idé at være åben over for familie og venner omkring din tilstand. Det kan være med til at afhjælpe følelser som skamfuldhed og utilstrækkelighed, som ofte er knyttet til efterfødselsreaktioner.

Referencer:

Sundhedsstyrelsen. (2023). Fakta om fødselsdepression. [Faktaark].

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Foedselsdepression/INFOARK_FOEDSELSDEPRESSION.ashx

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)