Hvordan får jeg hjælp i det offentlige?

Man bliver henvist til forskellige tilbud, alt efter hvilke symptomer man udviser på en efterfødselsreaktion, og hvor alvorlige de er. Det kan variere, hvilke tilbud der udbydes, alt efter hvilken region eller kommune du bor i, og derfor kan det være forskelligt fra person til person, hvilke tilbud man hver især får. Før fødslen vil lægen typisk vurdere, om man skal henvises til et sårbarhedsteam, hvor man følges tættere og modtager ekstra hjælp under graviditeten, eller et udvidet forløb på fødestedet.

Efter fødslen vil det typisk være egen praktiserende læge eller sundhedsplejersken, der henviser til ekstra hjælp i forbindelse med udviklingen af en potentiel efterfødselsreaktion, f.eks. en fødselsdepression, angst, efterfødsels-OCD eller stress. Der kan i denne forbindelse også henvises til behandling hos f.eks. en psykolog eller psykiater.

Sundhedsplejersken vil typisk henvise til kommunens tilbud, hvis kommunen udbyder disse. Det kunne f.eks. være et gruppeforløb, hvor forældre i samme situation mødes og har en dialog med en specialiseret sundhedsplejerske, familieterapeut eller socialrådgiver. Et kommunalt tilbud kunne også være individuelle samtaler ved en kommunal psykolog. Som regel vil behandlingen ikke foregå i almen praksis, men sundhedsplejersken kan dog opfordre til at søge egen læge for at blive henvist til et kommunalt eller regionalt tilbud.

Der er desværre store forskelle i ventetid til forskellige behandlingstilbud, og hvis en familie har privat sundhedsforsikring, kan dette anvendes til at komme hurtigere i behandling hos f.eks. psykologer. Kommunale gruppebaserede behandlingstilbud bliver opstartet efter faste intervaller eller ved behov.


Referencer:
Rambøll Management Consulting. (2021). Kortlægning af eksisterende indsatser vedr. tidlig opsporing
og behandling af fødselsdepressioner. [Rapport].
LINK


Krogholt, J. (19/1-2015). OCD i forbindelse med fødsel. OCD klinikken.
https://ocdklinikken.dk/artikler/ocd-i-forbindelse-med-f%C3%B8dsel/

Louise Fruerhøj, stud.scient.san.publ. (folkesundhedsvidenskab)