Jordemoder

En jordemoder er en autoriseret sundhedsprofessionel med stor viden omkring graviditet, fødsel og barsel. Jordemødre er uddannet til selvstændigt at varetage ukompliceret graviditet, fødsel og barsel; ved komplikationer samarbejder og bistår jordemødre læger – specielt læger med specialer i almen medicin samt gynækologi og obstetrik.

Jordemødre arbejder både i den offentlige og private sektor og hyppigt inden for forskellige områder knyttet til svangreomsorgen. Jordemødre har stor viden om de fysiologiske og psykologiske forandringer, der sker i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, og du kan altid spørge din jordemoder til råds. Hun vil hjælpe dig bedst muligt videre i processen omkring graviditet, fødsel, barsel og familiedannelse.

Melisa Rhod Søndergaard, jordemoder