Psykiatrien

I Danmark behandles psykisk sygdom flere steder, afhængigt af sværhedsgrad. Har man symptomer på psykisk sygdom, skal man i første omgang tage kontakt til sin egen læge. Egen læge kan varetage forløb af mildere sværhedsgrad og fx tilbyde samtaler hver anden uge samt opstart af medicin mod angst og depression.

Nogle praktiserende læger kan også tilbyde samtaleterapi. Hvis egen læge vurderer, at der er behov for mere, kan vedkommende henvise til samtaleterapi ved en psykolog, hvor regionen betaler 60% af regningen.

Er der behov for yderligere, kan egen læge henvise til privatpraktiserende psykiater, dvs. en speciallæge i psykiatri, som har sin egen praksis og ikke arbejder på hospitalet.

I sværere tilfælde kan egen læge henvise til hospitalspsykiatrien. Hvis der er akutte symptomer, kan egen læge henvise til psykiatrisk akutmodtagelse – nogle steder i landet er det dog uvisiteret, dvs. at man selv kan henvende sig direkte. Uden for egen læges åbningstid skal man henvende sig til vagtlægen.

Nina Friis Bak, hoveduddannelseslæge i voksenpsykiatri