Psykoterapeut

En psykoterapeut er en professionel behandler, som anvender psykoterapi som behandlingsmetode. Det er meget forskelligt, hvilken faglig baggrund en psykoterapeut har. Ofte er det sundhedsprofessionelle eller personer med anden faglig baggrund, der har taget en efteruddannelse til psykoterapeut.

Der findes forskellige retninger inden for psykoterapi, som anvender meget forskellige metoder, og hvor behandlingen er tilpasset problematikken, fx kropsterapi, kognitiv terapi, oplevelsesorienteret terapi, familieterapi af forskellige retninger, drømmeanalyse, gestaltterapi, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, fobitræning, samlivsterapi, musikterapi, m.m. Nogle metoder er bedre til at håndtere visse problematikker fremfor andre, og det er forskelligt fra person til person, hvilken retning der passer. Derudover er relationen til behandleren af en stor betydning for effekten af behandlingen. 

En psykoterapeut kan hjælpe personer igennem følelsesmæssige problemer eller kriser i livet, herunder efterfødselsreaktioner.

Et behandlingsforløb hos en psykoterapeut består oftest af regelmæssige samtaler, som kan forløbe over nogle uger til flere år. Psykoterapi foregår på den måde, at samtalerne er et samarbejde mellem terapeuten og klienten. Rammerne og målet med samtalen finder man frem til i fællesskab, men kan også være fastlagt fra starten.

Der findes forskellige terapiformer fx individuel terapi, parterapi, gruppeterapi eller familieterapi.

Naja Sophie Ventrup Skou, jordemoder og psykoterapeutstuderende